Kursy maturalne łódź, Kursy gimnazjalne łódź, Kursy dla gimnazjalistów łódź, Kursy dla maturzystów łódź

              

Nasze kursy:

 

 

 

K U R S     P R Z Y G O T O W U J Ą C Y     D O
SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2013

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin. Dlaczego? Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Pierwszym jest właśnie egzamin na koniec szkoły podstawowej nazywany oficjalnie sprawdzianem dla szóstoklasistów, następnym - egzamin gimnazjalny, a ostatnim - maturalny. Egzaminy te określa się mianem zewnętrznych, gdyż obowiązują tutaj pewne rygory. Testy układa w tej samej wersji dla wszystkich szkół w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna, sprawdzają je nauczyciele - egzaminatorzy, nie znający uczniów, ponieważ prace są kodowane.

Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o nowy, specjalnie przygotowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz formę i strukturę sprawdzianu dla szóstoklasistów, uwzględniający także doświadczenia ze sprawdzianów z lat poprzednich. Przygotowanie do sprawdzianu obejmuje trzy kursy tj. kurs humanistyczny, kurs matematyczny i kurs przyrodniczy. W razie potrzeby zaproponujemy dodatkowe zajęcia uzupełniające.

Głównym celem kursów dla szóstoklasistów jest powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i zdolności w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce.

Kurs składa się z dwóch bloków:

Ü     matematyczno - przyrodniczego

Ü     humanistycznego.

Zakres zagadnień omawianych na kursie pokrywa się ze standardami wymagań egzaminacyjnych w zakresie pięciu obszarów umiejętności:

Ü     czytania,

Ü     pisania,

Ü     rozumowania,

Ü     korzystania z informacji,

Ü     wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Na zajęciach wykorzystywane są zadania, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i swobodne operowanie wiadomościami oraz przykładowe testy. Każdy z przedmiotów  (język polski, historia, przyroda, matematyka) przerabiany jest całościowo z podkreśleniem związku z przedmiotami pokrewnymi, co daje profesjonalne przygotowanie do egzaminu.

Dodatkowe korzyści, dla których warto skorzystać z naszego kursu:

Ü     Oprócz nabycia wiedzy Twoje dziecko nauczy się współpracy z rówieśnikami

Ü     Współpracują z nami wykwalifikowani nauczyciele uczący z pasją i zaangażowaniem

Ü     Zrealizujemy zagadnienia nie przerobione w szkole

Ü     Profesjonalne zajęcia - niskie ceny

Ü     Nam bez obaw możesz powierzyć swoje dziecko.

Ü     Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszych godzinach.

Kurs polecamy uczniom, którzy chcą kontynuować naukę w dobrym gimnazjum, a więc są zainteresowani uzyskaniem ponadprzeciętnego wyniku na sprawdzianie. Dzięki naszemu kursowi możliwe jest osiągnięcie wyniku 40/40 punktów na sprawdzianie końcowym.

 

 

Szczegóły oferty:

Ü rozpoczęcie: 20 października 2012

Ü zakończenie: 1 kwietnia 2013

Ü kursy organizujemy w 2 blokach: blok humanistyczny i blok  matematyczno-przyrodniczy

Ü zajęcia: 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z każdego bloku przedmiotowego

Ü kurs obejmuje 50 godzin z bloku przedmiotowego (liczba godzin całego kursu: 100 godzin lekcyjnych)

Ü dni i godziny zajęć: niedziela:  godz. 9.00 - 12.00, 12.10 - 15.10  

 

 

Warunki płatności

Ü     termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs

Ü     sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki lub wpłacić na konto bankowe

Ü       raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)

W cenę kursu wliczone są:

Ü     wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli

Ü     próbny egzamin gimnazjalny pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe

Ü     stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji

 

Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91.

Zapisy w sekretariacie (3 piętro, pok. 77)

Strona główna | Kursy maturalne Łódź | Kursy gimnazjalne łódź | Kursy dla gimnazjalistów łódź | Kursy dla maturzystów łódź | Cennik | Kontakt